احساس خوب داشتن نسبت به همديگه از همه چیز مهم تره،
شکایت کردن از دیگران و مثله بچه ها نق نق كردن و اين اينو گفت و اين اونو گفت رو متوقف کن و به سمت آرزوهایت و اهدافت با تمام توان و امکاناتت حرکت کن، با قامتی استوارتر، اما فقط حرکت کن، پیوسته و بدون توقف. به رویاهایت وفادار باش رفيق وفاداررررر و فقط حركت كن تا شش ماه تنبلي ممنوع ...

منبع : بادران(اهواز یاور تیم) |تنبلي تا شش ماه ممنوع
برچسب ها :